Skip to content

A New Interpretation of …] süŋ(ü)g(ü)n (a)čd(ı)m(ı)z (I North 4 = 28) in the Tuńuquq Inscription

Erdem Uçar


Pages 1 - 10

DOI https://doi.org/10.13173/centasiaj.63.1-2.0001
The Tuńuquq inscription consists of two separate steles. The first stele is
preserved in better condition than the other stele. The inscription was made by
Tuńuquq, advisor and statesman of the Göktürk Khanate. This article focuses on
the sentence …] süŋ(ü)g(ü)n ačdımız in line 28 of the
inscription. This contribution proposed a new filling of the lacuna at the
beginning of the line and other meaning of the verb – based
on historical evidence. On the basis of previous interpretations, I arrive at
the conclusion that the lacuna can be filled with
[qıl(ı)č(ı)]n and that the verb
– here means ‘to conquer’ in elliptical use.Tuńuquq 石刻字刻於兩楬椞的石碑之上ô第一塊石碑保存得比烽好。石碑的原箩叫Tuńuquqô第二世突厥汗之枙問及大縝。本文注渳碑上第二十八恆…]
süŋ(ü)g(ü)n ačdımız
幾個疢的意義ô據歷史猹料也建璐瘝決本恆之染的空白問枴以及找到ač-一動疢其他的意義。根據以前的畢瘀學研究我們的結甪是本次空白可以以[qıl(ı)č(ı)]n來填眤ô如此動疢橢圓使用的意思就是『征服』。


樤沋疢:暾欲珉、古突厥、突厥、石碑、中亞


Friedrich-Schiller-Universität Jena / University of Jena

1 Aalto, Pentti et al. (1958): “Materialien zu den alttürkischen Inschriften der Mongolei”. Journal de la Société Finno-Ougrienne 60 (7): 3-91.

2 Abdurahmonov, Gany; Rustamov, Alibek (1982): Qadimgi turkij til. Toškent: Uqituvči.

3 Ajdarov, Gubajdulla (1971): Jazyk orchonskich pamjatnikov drevnetjurkskoj pis'mennosti VIII veka. Alma-Ata: Nauka.

4 Aksoy, Ömer Asım; Dilçin, Dehri (1963): XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlügü I. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

5 Alyılmaz, Cengiz (2005): Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu. Ankara: Kurmay.

6 Amanžolov, Altaj Sarsenovič (2003): Istorija i teorija drevnetjurkskogo pis'ma. Almatı: Mektep.

7 Arat, Reşit Rahmeti (1947): Kutadgu Bilig I: Metin. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

8 Arslan, Hülya (2008): Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

9 Aydın, Erhan (2017): Orhon Yazıtları (Köl Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Ongi, Küli Çor). İstanbul: Bilge Kültür Sanat.

10 Bakır, Abdullah (2017): Yazıcızâde Ali: Tevârih-i Âl-i Selçuk [Oğuzname-Selçuklu Tarihi]. 2nd Edition. İstanbul: Çamlıca Basım Yayın.

11 Berta, Árpád (2004): Szavaimat jól halljátok … A türk és ujgur rovásírásos emlékek kritikai kiadása. Szeged: Jatepress.

12 Borovkov, Aleksandr Konstantinovič (1963): Leksika sredneaziatskogo tefsira XII-XIII vv. Moskva: Izdatel'stvo Vostočnoj Literatury.

13 Clauson, Gerard (1972): An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford: Clarendon.

14 Dankoff, Robert; Kelly, James (1982): Mahmut el-Kāşгarī: Compendium of the Turkic Dialects (Dīvān Luγāt at-Türk) I. Harvard: Harvard University Press.

15 Dankoff, Robert; Kelly, James (1984): Mahmut el-Kāşгarī: Compendium of the Turkic Dialects (Dīvān Luγāt at-Türk) II. Harvard: Harvard University Press.

16 Doerfer, Gerhard (1993): Versuch einer linguistischen Datierung älterer osttürkischer Texte. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

17 Ercilasun, Ahmet Bican (2016): Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları. İstanbul: Dergâh.

18 Erdal, Marcel (1991): Old Turkic Word Formation: A Functional Approach to the Lexicon I-II. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

19 Ergin, Muharrem (1970): Orhun Abideleri. Ankara: Milli Eğitim Kitapları.

20 Ergin, Muharrem (1980): Kadı Burhaneddin Divanı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

21 Geng, Shimin (2005): Gudai tujue wen bei ming yanjiu [Research on Old Turkic Inscriptions]. Beijing: Zhongyang Minzu Daxue Chubanshe.

22 Giraud, René (1961): L'inscription de Baïn Tsokto. Paris: Librairie d'Amérique et d'Orient.

23 Isqaqov, A. I. et al. (2011): Qazaq ädäbi tilinin sözdigi XIV. Almaty: A. Bajtursynuly Atındagı Til Bilimi Institutı.

24 Judachin, Konstantin Kuz'mič (1985): Kirgizsko-russkij slovar', 1 Kniga: A-K. Frunze: Glavnayja Redaktsija Kirgizskoj Sovyetskoj Entsiklopedii.

25 Malov, Sergey Efimovič (1951): Pamjatniki drevnetjurkskoj pis'mennosti. Moscow-Leningrad: İzdatel'stvo Akademii Nauk SSSR.

26 Nadeljaev, Vladimir Michajlovič et al. (1969): Drevnetjurkskij slovar'. Leningrad: İzdatel'stvo Akademii Nauk SSSR.

27 Orkun, Hüseyin Namık (1936): Eski Türk Yazıtları I. İstanbul: Türk Dil Kurumu Devlet Basımevi.

28 Qaržaubaj, Sartqožauly (2012): Orhon muralarıy II kitap (tüpnusqa, oqylymy, audarmasy, tüsiniktemesi). Almaty: Abzal-Aj.

29 Radloff, Wilhelm (1899a): Atlas der Alterthümer der Mongolei, Vierte Lieferung. St. Petersburg: Buchdruckerei der Akademie der Wissenschaften.

30 Radloff, Wilhelm (1899b): Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, zweite Folge: die Inschrift des Tonjukuk. St. Petersburg: Buchdruckerei der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

31 Röhrborn, Klaus (2010): Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien, Neubearbeitung, I. Verben, Band 1: ab- äzüglä-. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

32 Ross, E. Denison (1930): “The Tonyukuk Inscription: Being a Translation of Professor Vilhelm Thomsen's Final Danish Rendering”. Bulletin of the School of Oriental Studies 6 (1): 37–43.

33 Rybatzki, Volker (1997): Die Toñukuk Inschrift. [Studia Uralo-Altaica 40.] Szeged.

34 Sertkaya, Osman Fikri (2011): “Eski Türkçe'de ‘Mızrak’ Anlamına Gelen Kelime [süng(ü)g] mü, Yoksa süngg(ü)~süngü mü Okunmalı?”. In: Ülkü Çevik Şavk (ed.): Orhun Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl Konulu III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu (26-29 Mayıs 2010). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, II. 721-725.

35 Sprengling, Martin (1939): “Tonyukuk's Epitaph: An Old Turkish Masterpiece Introduction, Text, Annotated Scientific Translation, Literary Translation and Transliteration”. The American Journal of Semitic Languages and Literatures 56 (1): 1-19.

36 Šükürlü, Alisa (1993): Gedim türk yazılı abidelerinin dili. Bakı: Maarif Nešriyaty.

37 Tekin, Talat (1968): A Grammar of Orkhon Turkic. Bloomington: Indiana University.

38 Tekin, Talat (1994): Tunyukuk Yazıtı. [Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 5] Ankara: Simurg.

39 Tekin, Talat (1995): “Some Remarks on the Tunyukuk Inscription”. In: Marcel Erdal, Semih Tezcan (eds.): Beläk Bitig: Sprachstudien für Gerhard Doerfer zum 75. Geburtstag. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 209-222.

40 Thomsen, Vilhelm (1916): Turcica, études concernant l'interprétation des inscriptions Turques de la Mongolie et de la Sibérie. [Mémoires de la Société Finno-Ougrienne: XXXVII]. Helsingfors: Société Finno-Ougrienne.

41 Thomsen, Vilhelm (1924): “Alttürkische Inschrift aus der Mongolei in Übersetzung und mit Einleitung”. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 78: 121-175.

42 Tuguševa, Lilija Jusufžanovna (2008): Tjurkskie runičeskie pis'mennye pamjatniki iz Mongolii. Moskva: Insan.

43 Uçar, Erdem (2019): “Köl Tégin Yazıtındaki (Doğu 36 ve Kuzey 2) wDŞRw İbaresi Üzerine”. Journal of Turkish Historical Researches 4 (1): 165-180.

44 Uzun, Leyla Subaşı (1995): Orhon Yazıtlarının Metindilbilimsel Yapısı. [Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 7] Ankara: Simurg.

45 Wilkens, Jens (2016): Buddhistische Erzählungen aus dem alten Zentralasien, Edition der altuigurischen Daśakarmapathāvadānamālā, Teile 1-3. [Berliner Turfantexte 37]. Turnhout (Belgien): Brepols Publishers.

46 Žoldasbekov, Mirzataj; Sartkoja, Kharjaubay (2007): Orhon eskertkišterining tolyq atlasy. Astana: Kültegin.

Share


Export Citation